Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Sommeren 1862]. Brev til Emil Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i København.
Datering: Brevet er udatert, men har senere blyantpåskrift: «Sommeren 1862». Dateringen er riktig, for det nevnes i brevet at Emil snart fyller 14 år og det gjorde han 30. august 1862.
Skader: Brevets siste blad er skadet, med tap av bokstaver i adresseteksten.

Kjere Emil!

Med RobertRobert] Robert (1842–1913), student, Colletts sønn sender jeg Dig 6 Skjorter, 6 Lommetørklæder somsom] er her brukt i betydingen ‘samt’. Betydningen er ikke belagt i ODS eller NAOB. en daglig Klædestrøie, hvilket haaber jeg, vil afhjelpe Dine værste Fornødenheder. Endnu mangler Du Lagen, men som jeg ikke kan sende herfra, men derom skal jeg skrive til AlfAlf] Alf (1844–1919), Colletts sønn at der bliver kjøbt Lærred, saa kan Cicilie sye dem. Hils SiversSivers] Emil flyttet til Jakobine Kristiane (1826–?), født Breda, og Hans Siewers (1821–?), lærer ved Nissens Latin- og realskole og bed ham meget undskylde at disse Ting først nu sendes og ikke strax som aftalt var, denne Forsømmelse er dog ingenlunde skeet af Ligegyldighed, men af den simple praktiske Grund, at Kjøbmanden ikke havde den Størrelse af Skjorter færdig. De have lagt mig nok i Sinde, min kjere Emil og jeg har med Bekymring tænkt paa Din Forlegenhed. Jeg længes nu hjertelig efter at høre noget fra Dig directe, hvad jeg 2har havt gjennem Alf at Du er fornøiet i Dit nye Hjem og at Du har mange Enere i Din Carakterbog, har naturligviis været mig en stor Glæde, fortæl mig oprigtig om det gaaer saadan fremad, og om vi kan gjøre os Haab om Fripladsen.Fripladsen] Friplass ved Nissens Latin- og realskole Thi Du kan begribe at dette afhænger meget af Din Flid i den sidste Tid. Skriv mig til og fortæl mig alt hvad Du troer der kan interessere mig, og det er da Alt hvad der angaar Dig, og naturligviis ogsaa de Andre som ligger mig nær: Dine BrødreDine Brødre] Robert, Alf og Oscar (1845–1911) StenstrupsStenstrups] Sophie Augusta (1811–72), Peter Jonas Colletts søster, og Peter Severin (1807–63) Steenstrup etc. Det er desuden paa Tide naar Du snart fylder Dit 14de Aar at vænne Dig til Brevskrivning, hvori jeg nok synes Du er noget tilbage. Du skulde læse EdgarsEdgars] Edgar Alexander Sødring (1850–?), sønn av Vilhelmine Jospeha Caroline Augusta (1811–69), født Gierlew, og Hans Thomas (1810–74) Sødring Breve! Han ligger paa Landet i Sommer hos en Onkel og skriver jevnlig hjem, og jeg maa da gjerne læse hans Breve, men det er umuligt at tænke at det ere skrevne af en 12 aarig Dreng. Dette Brev skal Du ikke betragte som andet end en Forløber for et andet et Længere jeg skal skrive Dig, nu maa 3jeg i Hui og Hast forsegle det for at faa det med, og Veien ned til Havnen fra Hauserplads ved Du er lang. Nu seer jeg at jeg har vendt op og ned paa Arket,vendt op og ned paa Arket] Brevet består av et dobbeltblad med monogram i blindtrykk øverst til venstre på den siden som er brukt til adressetekst. men saa skriver jeg jo ogsaa til en Person som ynder at staa paa Hovedet. Gid nu KnudsensKnudsens] Anna Hedvig Wilhelmine (1814–98), født Sissener, og Nils (1808–79) Knudsen, bestyrer av Eidsvold Verk vilde have det gode Indfald at bede Dig op i Ferierne. Lad mig endelig strax erfare det, pas kun paa naar Alf skriver, Du kan nedlægge Dit Brev hos ham hvis Du reiser op til E.E.] dvs. Eidsvold

Mange Hilsener til Sivers og Frue; næstegang mere min kjere Gut

fra Din

Moder.

4


__________
Adressetekst:
Emil Colle[tt]

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.