Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[19. april 1862]. Brev til Johan Christian Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av dato. Datoen er satt til 19. april fordi påskeaften i 1862 falt på denne dagen.

Jeg har ingen Usandhed forebragt, ei heller har jeg omtalt det bevarte Factum for at paaberaabe mig nogen Ret, eller for at hovere derover, hvilket jeg maatte uddrage af Deres Tale igaar. Jeg har blot anført det i mit Brev til Demmit Brev til Dem] trolig brevet til Johan Christian Collett 15. mars 1862 for at vise hvordan jeg bedømmer en saadan Omstændighed, at den i vor min Slægt ikke har været ukjerlig bedømt, eller overhovedet nævnt.

Anerkjendelse af mine bedste reneste Hensigter venter jeg ikke mere af Nogen, men jeg maa dog andrage paa at hint Sted i mit Brev atter igjen læses af Enhver der vil misforstaae.

Camilla Collett

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.