Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

2. september 1861. Brev til Christian Holst

Ms.fol. 503

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.

S: T: Hr Kammerherre Chr. Holst.

Da min FaderFader] Nicolai Wergeland (1780–1848), prost og forfatter unægtelig var en af dem der bidrog til Oprettelsen af et Universitet her i Landet, idet han med sin Pen banede det Vei – ‹…›den‹s› at hans Børn ikke i Liighed med Andre ere indbudne,indbudne] Den personlige foranledningen for brevet var at Grev Hermann Wedel Jarlsbergs tre sønner var invitert til festen, mens Camilla Collett, Nicolai Wergelands datter, ikke var invitert. eller tilbudne Adgang til nogetsomhelst ved Festen i denne Anledning, vil det forhaabentlig ikke tilregnes mig som en Ubeskedenhed, om jeg bringer mig i Erindring til en Billet til Galleriet hvorfra man kan see Forsamlingen til Taffels.

Skulde Hr Kammerherren ikke være den Rette til hvem jeg henvender mig, beder jeg Dem meget undskylde.

Camilla Collett

født Wergeland.

2


__________
Adressetekst:
Hr Kammerherre Chr. Holst.
Christiania

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.